kursus

KURSUS 1

Pembangunan Permainan Mudah Alih

Kursus Pembangunan Permainan Mudahalih (Mobile Game Development) ini menggunakan perisian MIT App Inventor. Modul Pembelajaran MIT App Inventor peringkat asas dan pertengahan bagi pelajar ini dihasilkan bagi kegunaan pelajar-pelajar yang mengikuti sesi latihan MIT App Inventor bagi membantu mereka memahami dengan lebih jelas mengenai kaedah penggunaan MIT App Inventor untuk membina permainan digital mudah alih (Mobile Game Application) yang boleh dimainkan di dalam telefon mudah alih. MIT App Inventor merupakan aplikasi sumber terbuka berasaskan web iaitu (open source) yang dhasilkan oleh Google dan pada masakini diselenggara oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tujuan awal penghasilannya adalah untuk membolehkan mereka yang tidak mengetahui kaedah menghasilkan kod pengaturcaraan untuk belajar algoritma pemprograman dan pemprograman dengan lebih mendalam.

Kursus 2

Little Data Scientist

Big Data adalah antara trend terkini yang memberi kesan kepada industri pekerjaan global pada masa kini. Di dalam kursus ini, peserta akan didedahkan dengan skil pengurusan data, mengenalpasti serta menganalisa data dengan betul serta membangunkan ‘Dashboard’ untuk visualisasi data. Kursus ini membantu pelajar memaparkan data kajian yang telah mereka laksanakan dengan paparan yang lebih menarik dan interaktif.

KURSUS 3

Usahawan Digital

Kursus Usahawan Digital untuk pelajar memfokuskan kepada peluang untuk belajar perniagaan digital percuma. Ia bertujuan untuk menerapkan nilai keusahawanan digital dan pengetahuan kepada pelajar untuk pemasaran produk dan penjanaan pendapatan. Kursus ini akan dijalankan dengan kaedah pembelajaran dalam talian yang interaktif serta penyampaian kandungan kursus secara santai dan bersahaja. Di akhir kursus, para peserta akan diminta untuk menyediakan bahan pemasaran digital untuk menjual produk mereka sendiri dalam platform media sosial.

Kursus 4

Aplikasi Pengajaran Interaktif Dalam Talian

Kursus Aplikasi Pengajaran Interaktif Dalam Talian Menggunakan ICT untuk Guru ini memfokuskan kepada teknologi ICT yang boleh digunakan untuk meningkatkan interaksi antara pelajar dan guru semasa pengajaran dalam talian. Ini bagi menarik minat pelajar untuk mengikuti kelas dalam talian. Fokus pelajar dalam pelajar juga dapat ditingkatkan dan ini dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar tentang isi pelajar yang cuba guru sampaikan. Kursus ini akan dijalankan dengan kaedah pembelajaran dalam talian yang interaktif. Di akhir kursus, para peserta akan diminta untuk menyediakan bahan pengajaran berasaskan ICT yang interaktif dan menar ik.